Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wchodzące w życie 1 lipca 2022r.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wchodzące w życie 1 lipca 2022r.

Chociaż temat zmian planowanych na datę 1 lipca b.r. już poruszaliśmy, to należy teraz do nich na chwilę wrócić. O ile wcześniej, były one traktowane jako prawdopodobne, lub możliwe, tak teraz należy je potraktować jako nadchodzące i rzeczywiste zmiany. Dlatego odświeżamy temat, aby jeszcze raz zwrócić na nie uwagę.

Delegacje, wyjazdy służbowe, pobyty w hotelach a koszty działalności

Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych art. 22. pkt 1 „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ” ze wskazaniem wyjątków od tej ustawy. Wyjątki od tej ustawy są określone jako wydatki, których przedsiębiorca nie może ująć w koszty uzyskania przychodów.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – aspekt podatkowy

Zapewne większość z Was otarła się o kwestię wsparcia naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie. Z pomocą ruszyły pojedyncze osoby, jak również organizacje i firmy. Czy wiecie jednak, jak dokonać rozliczenia kosztów poniesionych na rzecz wsparcia Ukrainy i ofiar tych wydarzeń? Są to pytania, które na pewno pojawiają się już lub dopiero pojawią przy okazji rozrachunków i rozliczeń.

Roczne rozliczenia z fiskusem PIT

Roczne zeznanie podatkowe PIT to obowiązek każdej aktywnej zawodowo osoby, posiadającej przychody, od których odprowadzany jest podatek dochodowy. To właśnie o ten podatek chodzi w rocznym zeznaniu i to właśnie ta czynność dla jednych jest zwyczajną formalnością do wykonania, a dla innych niezdobytą górą. Dlatego w krótkim zestawieniu przybliżymy tematykę rozliczeń podatkowych.

Polski Ład a ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Zmiany w Polskim Ładzie stanowią szereg modyfikacji w kwestii podatków i dotykają również przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z uproszczonej formy rozliczania podatku na podstawie przychodów ewidencjonowanych, znanej jako ryczałt oraz karty podatkowej. Docelowo według słów ustawodawcy karta podatkowa ma zostać całkowicie usunięta, dlatego już teraz poczynione zostały kroki ku temu poprzez wygaszenie możliwości wyboru tej formy rozliczania dla nowych przedsiębiorców.