Skarbówka zyskała wgląd w nasze konta bankowe

Od lipca skarbówka zyskała nowe uprawnienia – zajrzy na konto bankowe. Teoretycznie „bez żadnego trybu”. Dotąd takie możliwości miała tylko wobec osób podejrzanych. Natomiast od 1 lipca 2022 r., na mocy nowych przepisów banki będą musiały przekazać organom podatkowym dane o posiadanej liczbie kont, ich stanie i obrocie swoich klientów. Takie informacje dotąd mogły przekazać jedynie w sytuacji, w której najpierw wszczynane było postępowanie podatkowe przeciwko tej osobie. Po zmianach natomiast już wobec wszystkich osób fizycznych i, co więcej, także wobec pełnomocników rachunku, a nie tylko właścicieli.

Wgląd w konta na etapie postępowania

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł żądać od banków informacji o kontach już na etapie postępowania prowadzonego w sprawie. Jest to zmiana, która pozwana na pozyskanie danych na temat rachunków bankowych w trakcie a nie po zakończeniu postępowania. Należy pamiętać, że nawet po zamknięciu rachunku bankowego, instytucje finansowe przechowują dane przez pięć lat. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś w chwili obecnej posiada konto bankowe z obrotami, które chciałby w jakiś sposób zataić to zamknięcie tego konta nic nie zmieni. Rozszerzony zostanie także katalog podmiotów, które będą mogły żądać ujawnienia takich informacji. Obecnie może o to wystąpić szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 r. uprawnienie takie otrzyma także naczelnik urzędu skarbowego i jest to jedna z największych zmian, jakie zachodzą razem  z tym zapisem prawnym. Oznacza to, że weryfikacja kont bankowych może nastąpić jeszcze zanim sprawa zostanie skierowana do wyższych instancji.

Kontrowersje wokół zmian

Przepisy te już teraz budzą mnóstwo kontrowersji. W kwestii zmian wprowadzonych w lipcu KAS zapowiada ponowne analizy i nie wyklucza, że wprowadzi odpowiednie zmiany, jeśli zajdzie taka konieczność. Swoje zdanie również wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich, bo jego zdaniem powyższe zmiany znacząco poszerzają zakres możliwych ingerencji w strefę prywatności obywateli a nie zostało przedstawione żadne konkretne uzasadnienie dla tak szeroko zakrojonych zmian.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk uspokaja jednak mówiąc, że podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany, bowiem w okresie już obowiązujących regulacji nie stwierdzono ich nadużywania. Dane przekazywane przez banki chronione są tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ordynacji podatkowej.

Doradcy podatkowi nie są jednak tego samego zdania i wg. ich opinii może dochodzić do sytuacji, w których konta podatników będą prześwietlane bez ich wiedzy przez organy podatkowe. Powodem podjęcia takich działań, może być tak naprawdę uznanie któregokolwiek urzędu o konieczności przeprowadzenia takich działań, bez potrzeby uzasadniania.