ANALIZA FINANSOWA

  • analizy finansowe dla decydentów (m. in. analiza kosztów, sprzedaży, płynności finansowej, wskaźnikowa, bilansu);
  • dowolne zestawienia danych księgowych na życzenie klienta.