SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  • sprawozdawczość finansowa zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • sprawozdania finansowe wg potrzeb klienta.