Roczne rozliczenia z fiskusem PIT

Roczne zeznanie podatkowe PIT to obowiązek każdej aktywnej zawodowo osoby, posiadającej przychody, od których odprowadzany jest podatek dochodowy. To właśnie o ten podatek chodzi w rocznym zeznaniu i to właśnie ta czynność dla jednych jest zwyczajną formalnością do wykonania, a dla innych niezdobytą górą. Dlatego w krótkim zestawieniu przybliżymy tematykę rozliczeń podatkowych.

Terminy składania rozliczeń w urzędach

Ustawowy termin rozliczenia się z fiskusem za 2021 r. przypada 30 kwietnia, jednak z racji tego że w tym roku dzień ten wypada w sobotę podatnicy mają czas na wysyłkę zeznania do 2 maja 2022 r. Podatnicy zyskali bonusowe dni i czas na wykoanie rozliczenia. Bardzo dużym ułatwieniem jest portal twój e-pit, za pomoca którego to urząd skarbowy przygotowuje dla podatników rozliczenia. Wystrarczy zalogować się profilem zaufanym na w.w. stronę, sprawdzić propozycję wyliczenia z US i wówczas podjąć decyzje o zatwierdzeniu tej propozycji lub o samodzielnym wyliczeniu rozliczenia. Z pewnością jest to wygodna forma dla tych osób, których rozliczenia wynikaja np. Z jednego stosunku pracy, nie posiadają zbyt wielu ulg – wówczas jednym kliknięciem finalizują proces rozliczenia.

Rozliczanie podatku samodzielnie czy w biurze rachunkowym?

W przypadku nieskorzystania ze strony twoj e-pit pozostaje nam opcja samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego. W tej sytuacji przy braku znajomości aktualnych zapisów prawnych ordynacji podatkowej możemy nie mieć odpowiedniej wiedzy aby chociażby skorzystać ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń. W takiej sytuacji warto udać się do biura rachunkowego, w którym takie rozliczenie zostanie przygotowane w ciągu jednego dnia z uwzględnieniem wszelkich możliwych ulg i odliczeń. Mamy wówczas również pewność, że rozliczenie takie zostanie przygotowane przez profesjonalisów poruszajacych się na codzień w tematyce podatków.

Co możemy, a czego nie możemy odliczyć od podatku?

Z pewnością nieraz zadaliśmy sobie pytanie, co tak właściwie możemy odliczyć od podatku? Otuż okazuje się, że lista jest całkiem długa i dotyczy:

-odliczeń z tytułu darowizn,

-wydatków na cele rehabilitacyjne,

-zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

-wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,
-wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

-wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,

– ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego,

-składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,

-ulgi z tytułu wychowywania dzieci,

-ulgi abolicyjnej.

-odliczenie z tytułu poniesionych w ciągu roku darowizn,

Każda z powyżej wymienionych ulg jest możliwa do zasotosowania ale tylko w określonych ściśle przez ustawę warunkach. Nie sposób tutaj też wskazać na fakt, że w związku z wprowadzneiem Nowego Ładu ustawa podatkowa przechodziła – i nadal przechodzi – szereg zmian, które mogą powodować zakłopotanie. Zatem nie warto czekać na ostatni dzień ze złożeniem rozliczenia ale jak najszybciej udać się do biura rachunkowego i wespół z profesjonalnym doradzcą podatkowym dokonać rozliczenia z fiskusem.