KADRY I PŁACE

 • listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • rozliczenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o dzieło;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4);
 • comiesięczne rozliczenia i deklaracje ZUS wraz z wysyłką w formie elektronicznej do ZUS;
 • zestawienia roczne:
  • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (IMIR);
  • Rocznych kartoteki pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  • Informacja o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
 • księgowość płacowa:
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych.