Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wchodzące w życie 1 lipca 2022r.

Chociaż temat zmian planowanych na datę 1 lipca b.r. już poruszaliśmy, to należy teraz do nich na chwilę wrócić. O ile wcześniej, były one traktowane jako prawdopodobne, lub możliwe, tak teraz należy je potraktować jako nadchodzące i rzeczywiste zmiany. Dlatego odświeżamy temat, aby jeszcze raz zwrócić na nie uwagę.

Podatek Liniowy

Wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od przychodu – maksymalnie do 8 700 PLN w 2022r. Za miesiące 1-6 można to zrobić jednorazowo już w rozliczeniu czerwcowym. W przypadku planowania zmiany formy opodatkowania dla 2022r. z podatku liniowego dostępna jest tylko zmiana za opodatkowanie na zasadach ogólnych. Zmiany tej można dokonać już od maja wraz ze złożeniem PIT36 za 2022r – dla zasad ogólnych) jednak wcześniej konieczne będzie przeliczenie/zaksięgowanie całego roku 2022 od nowa na zasadach ogólnych. Zatem tutaj dużo pracy spadnie na księgowych. Należy tez pamiętać, że po zmianie formy opodatkowania zmienia się również sposób wyliczania składki zdrowotnej – na zasadach ogólnych to 9% od dochodu z poprzedniego miesiąca.

Zasady ogólne

Przedsiębiorcy rozliczający się dotychczas na zasadach ogólnych nie mają tak naprawdę żadnej opcji zmiany, ponieważ w tym przypadku wprowadzane zmiany nie zahaczają tego sposoby rozliczania się. Zatem tutaj nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany. Może to poniekąd wynikać z tego, że dla całego roku 2022r. obniżona została stawka podatku: do 120 000 PLN z pierwotnego 17% obniżono do 12%. Natomiast przy wyższych dochodach stawka 32% pozostała bez zmian. Obniżona stawka obowiązywać będzie już od zaliczki obliczanej za czerwiec lub odpowiednio za II kwartał 2022r. Natomiast wszystkie nadpłaty wynikające z poprzedniej stawki za pierwsze miesiące b.r. będą rozliczanie w kolejnych miesiącach po ustalonych zmianach czyli po 01.07.2022r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wprowadzona została możliwość odliczenia 50% składki zdrowotnej od przychodu. Możliwe będzie również dokonanie odliczeń za poprzednie miesiące roku 2022r. i to już w rozliczeniu czerwca. W dalszych krokach możliwa jest zmiana sposobu rozliczania przedsiębiorstwa, ale tutaj również możliwa jest tylko migracja na zasady ogólne. Jednak są tutaj dwie opcje.

Pierwsza z nich zakłada zmianę tylko na drugie półrocze i umożliwia to w okresie 01.07.2022r – 22.08.2022r. Wówczas pierwsza połowa roku pozostaje rozliczana ryczałtem i nie następują żadne zmiany wsteczne, natomiast druga połowa roku zostaje rozliczana na zasadach ogólnych aż do końca roku. W konsekwencji takiej zmiany za rok 2022 podatnik składa dwa pity – PIT28 za pierwszą połowę roku rozliczaną ryczałtem, oraz PIT36 za drugą połowę roku rozliczaną na zasadach ogólnych. Ogranicza to jednak możliwość rozliczania się z małżonkiem, zatem taka forma rozliczenia w tej sytuacji nie będzie możliwa.

Druga opcja zakłada zmianę dla całego roku 2022 ale po jego zakończeniu czyli w momencie złożenia PIT-u za cały rok w maju 2023r. Jednak nie zmienia to faktu, że konieczne będzie wcześniej przeliczenie/zaksięgowanie od nowa całego 2022r. na zasadach ogólnych – zatem również gro pracy po stronie księgowych. Wiąże się z tym również zmiana naliczania składki zdrowotnej i to dla całego modyfikowanego roku.