PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • analiza dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
  • ewidencja majątku trwałego oraz wyposażenia;
  • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
  • konsultacje podatkowe i rachunkowe;
  • reprezentacja przed organami kontroli skarbowej.