Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji
branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie
wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Przesunięcie terminu


Podatnicy prowadzący działalność w branży myjni samochodowych mieli obowiązek do 1 października
2022 r. zainstalowania urządzeń fiskalnych i prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas
rejestrujących. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy
użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta. W wypowiedzi czytamy m.in.:
Z uwagi na dalsze trudności podatników w dostępie do urządzeń fiskalnych oraz problemy z montażem i
zainstalowaniem tych urządzeń termin został ponownie odroczony. Tym samym przedsiębiorcy
prowadzących ten rodzaj działalności są zobowiązaniu do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas
rejestrujących od 1 lutego 2023r. Zyskują więc dodatkowe 4 miesiące na wprowadzenie urządzeń
fiskalnych – poinformowało Ministerstwo Finansów
.”

Wyjątek dla myjni automatycznych


Przesunięcie terminu nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
Wyjątkiem dla powyższej zmiany są automatyczne myjnie, gdzie nie będzie obowiązku instalacji kasy
fiskalnej z drukarką. Taką informację opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Wynika z niego, że
kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć
drukarki. Wynika to z noweli rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.
Zawarta w nim zmiana zakłada, że niektóre kasy fiskalne nie będą musiały być wyposażone w drukarki
będące ich elementem konstrukcyjnym.


Z załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji wynika, że proponowane zmiany będą dotyczyć kas
rejestrujących stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. vending). – Ponieważ ta kategoria
urządzeń fiskalnych obejmuje kasy, które mogą mieć zastosowanie na przykład w samoobsługowych i
automatycznych myjniach samochodowych, projekt uwzględnia dostosowanie wymagań technicznych do
warunków środowiskowych, charakterystycznych dla tej działalności – czytamy w dokumencie.
Wskazano także, że uwzględnienie tej specyfiki (duża wilgoć, brak obsługi), powoduje, że w
projektowanej regulacje przewiduje się możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w
kasie rejestrującej.