Nieruchomości w Polskim Ładzie

Rozliczanie dochodów z najmu nieruchomości w Polskim Ładzie

Jednym z kolejnych tematów związanych ze zmianami, jakie niesie Polski Ład są kwestie rozliczeń osób wynajmujących nieruchomości mieszkalne. Zapis dotyczący powyższego mówi, że od stycznia 2022r. osoby uzyskujące przychody z najmu bez względu na to, czy to osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy, będą musiały je rozliczać w formie ryczałtu. Zmiana ta nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, że skala podatkowa od tego momentu nie będzie wchodziła w rachubę. Jedyna możliwą formą rozliczenia narzuconą przez Polski Ład będzie ryczałt.

Najem nieruchomości w ramach działalności

Dotychczasowo rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej można było opodatkować według skali podatkowej, tj. 17% przy dochodach nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego, 32% przy drugim progu podatkowym przy dochodach powyżej 85 528 zł lub podatkiem liniowym 19% niezależnie od kwoty osiąganych dochodów. W 2021r. nastąpiła zmiana umożliwiająca wybranie opodatkowania ryczałtem w wysokości 8,5% oraz stawką 12,5% od nadwyżki przy dochodach powyżej 100 tyś zł. Jest to opcja idealna dla tych osób, których dochody z najmu oraz koszty uzyskania tych dochodów są niewielkie. Jednak w sytuacji znacząco wyższych dochodów a co za tym idzie również wyższych kosztów uzyskania przychodu zasady ogólne sprawdzają się dużo bardziej, ze względu na możliwość obniżenia znacząco podstawy opodatkowania.

Najem nieruchomości przez osoby fizyczne

W przypadku wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne sytuacja ma się odrobinę inaczej. Mianowicie nie ma możliwości rozliczania przychodów z najmu nieruchomości za pomocą podatku liniowego. Dostępne formy rozliczania to zasady ogólne, czyli skala podatkowa 17% przy pierwszym progu i 32% przy przekroczeniu tego progu oraz ryczałt ze stawką 8,5% z dochodami poniżej 100 tyś zł i 12,5% od nadwyżki przy kwocie wyżej niż wspomniana. W przypadku osób fizycznych ryczałt jawi się być prostszą formą rozliczenia jednak bez opcji odliczenia kosztów.

Nadchodzące zmiany w 2022r.

Zgodnie z projektem Nowego Ładu od stycznia 2022r zaczną obowiązywać nowe zasady, które można powiedzieć nakażą osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z najmem płacenie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a zatem podatek będzie płacony od przychodu, bez możliwości pomniejszenia go o koszty związane z uzyskaniem tego dochodu. Zatem wszelakie koszty związane z amortyzacją, remontem lub innymi kosztami nie pomniejszą podatku. Wpłynie to zdecydowanie na wzrost ponoszonych przez najemców kosztów podatkowych. Najbardziej narażone na odczuwanie skutków tej zmiany są osoby stosujące odpisy amortyzacyjne, ponieważ przestanie to stanowić koszt uzyskania dochodu. Z większymi kosztami będą musieli borykać się również ci, którzy ponoszą duże koszty remontu wynajmowanych lokali a także osoby, które uzyskiwały dochody z wynajmu mieszkania obarczonego kredytem.

Ciekawostką jest jednak to, że podatnicy jeszcze przez cały 2022r będą mogli odliczać amortyzacje i koszty remontu z tych lokali, które zostały nabyte lub wybudowane do końca 2021r. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy podatnik z pewnością stanie przed decyzją, jak postąpić dalej w obliczu nadchodzących zmian. Warto przeprowadzić prostą kalkulację, aby wybrać kierunek działania na dalsze lata – czy bardziej opłaca się skorzystać z ryczałtu pozostając przy obecnej formie prawnej, czy jednak bardziej się opłaca założyć działalność aby móc rozliczać najem na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *