Kwota wolna od podatku w Nowym Polskim Ładzie

Kwota wolna od podatku, 23 02 2022 r

Nowy Polski Ład niesie ze sobą na pewno wiele pytań, jakie pojawiają się w głowie polskiego podatnika. Każda zmiana to coś nowego, co jest nieznane, dlatego może to budzić jakieś wątpliwości i niepewność i jest to zupełnie normalne. Dlatego też stajemy na wysokości zadania, śledzimy na bieżąco wszelkie zmiany i możemy z całą pewnością ogłosić gotowość do podjęcia nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Zmiany, o których wspominamy wyżej dotyczą zarówno podatników zatrudnionych na umowy o pracę, umowy cywilno-prawne ale również dotyczą przedsiębiorców i emerytów. Zatem zakres planowanych zmian zatacza szerokie koło i dotyczy niemal wszystkich ludzi aktywnych zawodowo w Polsce. 

Większość zmian budzi dość mieszane uczucia wśród odbiorców, w zależności od położenia w którym się znajdują. Jedną z takich zmian jest podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Czym jest w ogóle kwota wolna od podatku? Jest to swoisty próg, od którego podatnik nie musi płacić podatku dochodowego przy wynagrodzeniach w aspekcie rocznym. Przy czym na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 8 000 PLN rocznie, co daje około 666,67 PLN /miesiąc. Od nowego roku stawka ta wynosić ma 30 000 PLN (2 500 PLN/m-c), co wg. ustawodawcy ma zbliżyć Polaków do poziomu Europejskiego. Zmiana ta omija jedynie przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o ryczałt, podatek liniowy lub kartkę podatkową. Zdania podatków natomiast są w tej kwestii raczej podzielone, czy to dobrze czy źle, że nie wszyscy są objęci zmianą.

Kolejna reforma, która również wprowadzi sporo zamieszania to podniesienie progu podatkowego. Obecnie kwota ta wynosi 85 000 PLN, co oznacza, że każdy podatnik osiągający dochody w skali roku na powyższym poziomie odprowadza podatek w wysokości 17% (po obniżeniu stopy w 2019r. przyp. red.), jednak powyżej tej kwoty zaczynał się drugi próg podatkowy wynoszący 32%. Nowy ład wprowadza tutaj zmianę kwoty i podnosi ją aż do 120 000 PLN w skali roku, co oznacza, że dopiero przekroczenie tej kwoty w skali roku skutkować będzie wyższym progiem podatkowym. W efekcie tej zmiany, wg. ustawodawcy w kieszeni Polaków będących właśnie w tym przedziale dochodowym zostanie zwyczajnie więcej pieniędzy. Skutki jednak dotkną również budżetu państwa, ponieważ spowoduje to znacząco mniejsze wpływu od podatników dotychczas objętych wyższym progiem podatkowym. Wg. portalu podatki.gov powyższe zmiany obejmą ponad 620 tyś. podatników[1].

Zmiany podatkowe dotkną również emerytów. Wg. zapisów ustawy nowe zmiany mają spowodować, że jedynie emeryci z największymi dochodami będą odprowadzać podatki. Trzeba jednak przyznać, że gro Polskich emerytów to głównie dochody na średnim poziomie. Dlatego to właśnie oni, mają zyskać najwięcej na planowanych zmianach i to właśnie w ich kieszeniach powinna być najbardziej zauważalna pozytywna zmiana.

Dodatkowym plusem dla emerytów jest fakt, że przy okazji uzyskiwania dochodów innych, niż świadczenie z ZUS ich PIT ma być zerowy. Celem tej zmiany jest przede wszystkim zachęta dla pracodawców, aby również emerytów brać pod uwagę przy kompletowaniu kadry pracowniczej. Z pewnością pracujący emeryt wg. nowej ustawy będzie generował mniej kosztów dla pracodawcy, niż osoby powyżej 26 r.ż. Zatem daje to szansę wszystkim seniorom, czującym się na siłach aby podjąć dodatkową pracę.


[1] https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/korzystne-zmiany-podatkach-polski-lad/